przekazanieDziś w obecności Radnego Michała Brodowskiego Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych przekazał teren pod budowę drogi na ul. Wiejskiej. W ramach zadania na odcinku 620 m położona zostanie nawierzchnia asfaltowa. Termin zakończenia prac został wyznaczony na 15 września 2020 r.