Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

informacja

Szanowni Państwo,

z powodów niezależnych od gminy, wstrzymany został do odwołania odbiór odpadów zmieszanych z nieruchomości z terenu miasta i gminy Nasielsk. Należy jednak podkreślić, że trudności w gospodarce odpadami, to problem szerszy, dotykający obecnie nie tylko gminę Nasielsk, lecz wiele innych gmin w województwie mazowieckim, związany bezpośrednio z utrudnieniami w przekazywaniu zebranych z terenu gminy odpadów do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Problem związany z przestojem w odbiorze odpadów polega na tym, że zgodnie z ustawą o odpadach, zmieszane odpady komunalne oraz odpady biodegradowalne muszą zostać zagospodarowane – unieszkodliwione wyłącznie w regionie, do którego zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Opadami (WPGO) została przypisana dana gmina. Gmina Nasielsk zgodnie z WPGO dla Mazowsza, znajduje się w regionie płockim. W każdym z regionów znajdują się wyznaczone planem Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych tzw. RIPOK-i, w których muszą zostać zagospodarowane odpady. RIPOK-i mają odgórnie narzucone limity, wynikające z ich mocy przerobowych, które warunkują jaką ilość odpadów może przyjąć dany RIPOK. Niestety w obecnej chwili żaden z RIPOK-ów, w regionie płockim, z uwagi na wspomniane powyżej limity nie może przyjąć odpadów z terenu naszej gminy.

Sytuacja jest o tyle trudna, że zgodnie z - narzuconym odgórnie przez Marszałka Województwa - Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami oraz z zapisami ustawy o odpadach, gmina nie może wywozić odpadów do instalacji RIPOK położonych w innym regionie. Grożą za to dotkliwe kary finansowe dla przedsiębiorców odbierających odpady z terenu gminy, jak i dla zarządzających instalacjami RIPOK, które zgodziłyby się przyjąć odpady spoza regionu.

Oczywiście gmina czyni starania żeby tę trudną sytuację rozwiązać i najszybciej jak to będzie możliwe zostaną wznowione odbiory odpadów.

Przepraszamy Państwa za utrudnienia, które są niezależne od gminy i jednocześnie dziękujemy za wyrozumiałość.

O terminach odbiorów odpadów z poszczególnych miejscowości zawiadomimy Państwa odrębnym komunikatem.