Budżet Obywatelski MazowszaZostały już ostatnie 3 dni głosowania! Zachęcamy Państwa do oddawania swoich głosów na projekty dotyczące okolic naszej gminy. Szczególnie gorąco zapraszamy do poparcia następujących projektów:


– z puli podregionalnej:
368. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 571 – uwzględniający budowę chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w miejscowościach Ruszkowo i Malczyn
https://bom.mazovia.pl/projekt/1105

– z puli wojewódzkiej:
58. PROSTO DO KULTURY - OZNAKOWANIE SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH MAZOWSZA – uwzględniający oznakowanie najważniejszych zabytków na terenie województwa mazowieckiego (w tym na terenie gminy Nasielsk) znakami E-22a, E-22b i E-22c, w celu łatwiejszego odnalezienia zabytków przez turystów
https://bom.mazovia.pl/projekt/792
77. VELOMAZOVIA ZACHÓD - ROWEROWY SZLAK
ZACHODNIEGO MAZOWSZA – uwzględniający budowę wojewódzkiej 230-kilometrowej trasy rowerowej biegnącej m.in. przez powiat nowodworski
https://bom.mazovia.pl/projekt/812

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w województwie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
  • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły etap oceny, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
  • wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania projekty są wpisywane do budżetu województwa i następnie realizowane.

Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?

Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu województwa. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej dzielnicy, gminy czy miasta, ale i całego regionu.