Składamy serdeczne życzenia druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej z okazji „Międzynarodowego Dnia Strażaka”. Wyrażamy uznanie za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi, za wychowanie młodzieży w duchu niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i służenia Ojczyźnie. Dziękujemy Strażakom za odwagę, profesjonalizm i poświęcenie jakie wykazują podczas codziennych zadań i życzymy satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego, a przede wszystkim wiary we własne siły i sens działania zgodnie z hasłem: "Bogu Na Chwałę, Bliźniemu Na ratunek!"

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki

Zastępca Burmistrza Nasielska

Katarzyna Świderska

 Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski