Całe grupowanieW dniach 28.01 – 01.02.2019r. w Kacwinie na Spiszu odbył się biwak zimowy Nasielskiego Środowiska ZHR, w którym uczestniczyło 48 osób. Wyjazd obfitował w wiele ciekawych zajęć i przeżyć. Harcerki i zuchy zdobyły nowe umiejętności i doświadczenia. Podczas podróży odwiedziliśmy Jasną Górę, gdzie modliliśmy się w naszych prywatnych intencjach.

Przedpołudniowe zajęcia programowe odbywały się w drużynach, natomiast popołudnia spędzaliśmy wspólnie np. zwiedzając zamek w Niedzicy, ucząc się jeździć na nartach pod czujnym okiem instruktorów narciarskich oraz wypoczywając na termach w Szaflarach. Nasze pięciodniowe zimowisko zakończyliśmy kuligiem po zaśnieżonych drogach Kacwina, które prowadziły do granicy ze Słowacją.

We wtorek, 29 stycznia 2019r. harcerki z 1 NDH „Pratum” wyruszyły na wędrówkę do „Orlego Gniazda” w Sromowcach Wyżnych. Miejsca szczególnego dla wszystkich harcerek ze względu na Olgę Drahonowską-Małkowską – jedną z twórczyń polskiego skautingu.

Biwak w Kacwinie minął bardzo szybko i nie było czasu na nudę. Wspólny wyjazd pozwolił wzmocnić więzi w naszej harcerskiej rodzinie. Ten czas przyniósł wiele niezapomnianych wrażeń, a dla drużynowych był okazją do kontynuacji śródrocznej pracy wychowawczej. Kadrę wyjazdu stanowili instruktorzy. Należy tu podkreślić, że są oni wolontariuszami, którzy od wielu lat społecznie organizują dzieciom czas zarówno w wakacje, jak i w ferie zimowe. Jedyną i najważniejszą nagrodą za podejmowaną służbę kadry wychowawczej jest przede wszystkim uśmiech dzieci i wdzięczność rodziców.
W czasie zimowiska realizowany był program profilaktyczny związany z promowaniem zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli podczas organizacji tegorocznego zimowiska, a szczególnie Panu Burmistrzowi Nasielska za wspieranie działań nasielskiego ZHR-u i dofinansowanie kosztów transportu do Kacwina. Podziękowanie kierujemy również do prywatnego sponsora, który pragnie pozostać anonimowy. Mamy nadzieję, że za rok znów weźmiemy udział w Harcerskiej Akcji Zimowej.

Czuwaj!                          
phm. Ewa Kamińska HR