Bibl

W poniedziałek 20 września odbyły się obrady jury I edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.  Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zgłoszony przez Wydział Administracji i Nadzoru budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku zdobył wyróżnienie, a tym samym nagrodę w kwocie 5 tys. zł. Warto podkreślić, że kryteria oceny jury, w skład którego weszli przedstawiciele m.in.: Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,  Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Konserwatorów Polskich czy Narodowego Instytutu Dziedzictwa były wielowymiarowe:

  • wysoki poziom i właściwy zakres badań konserwatorskich,
  • jakość i forma programu prac konserwatorskich i wykonania,
  • zachowanie integralności i utrwalenie autentyzmu substancji zabytkowej,
  • jakość i trafność adaptacji do nowych potrzeb,
  • uwzględnienie potrzeb społecznych,
  • oddziaływanie konserwatorskie na życie miejscowej społeczności i krajobraz kulturowy,
  • aktywność w pozyskaniu środków,
  • skala, waga i złożoność problemu konserwatorskiego jaki został rozwiązany.

Cieszymy się, że trud włożony w renowację Biblioteki został doceniony na szczeblu wojewódzkim. Wyróżnienie z rąk ekspertów jest dla nas powodem do dumy i zachętą do podejmowania dalszych działań.

Link do listy laureatów: https://bit.ly/2XRAwg9