ogloszenie projekt Zielone Mosty NarwiiLGD Zielone Mosty Narwi zaprasza do zapoznania się z zasadami rekrutacji uczestników szkolenia z zakresu przedsiębiorczości pt. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał oraz kursu na operatora koparko-ładowarki.

Zgłoś się na szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, aby wziąć udział w rekrutacji na kurs operatora koparko-ładowarki. Rekrutacja na szkolenie z zakresu przedsiębiorczości jest wstępną rekrutacją na kurs operatora koparko-ładowarki.Rekrutacja uczestników szkolenia odbywa się w terminie od 3 grudnia do 7 grudnia 2018r. poprzez osobiste złożenie w Biurze LGD w Pokrzywnicy wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt stały na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi (tj. cały powiat pułtuski, Gmina Nasielsk i Gmina Pomiechówek).Szczegółowe informacje na stronie internetowej projektu: http://zielonemostynarwi.pl/lak/index.php współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu współpracy „Lokalna Akademia Kompetencji – LAK - w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Szczegóły na plakacie.