knf 1

Informujemy, iż Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Komendą Główną Policji organizuje bezpłatne szkolenie online (webinarium) w zakresie cyberbezpieczeństwa. Na szkoleniu będą poruszane dwa zagadnienia tj. jak nie dać się okraść w Internecie oraz jak zadbać o bezpieczeństwo swojego telefonu. Webinarium skierowane jest głównie do seniorów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną na zagrożenia występujące w Internecie.

 

Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2023 roku (17:00-18:00). Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 16:45.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Link do formularza:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/formularze?articleId=80762&p_id=18

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 19 stycznia 2023 roku. Więcej informacji o webinarium, w tym program: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=80737&p_id=18

 Udział w webinarium jest bezpłatny.