logo FE 1

Przypominamy o jutrzejszych bezpłatnych konsultacjach, które odbędą się w godz. 10.00-13.00 w Urzędzie Miejskim, z przedstawicielami Sieci Punków Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z funduszy europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. 

 

Miejsce spotkania:

Urząd Miejski w Nasielsku

ul. Elektronowa 3

05-190 Nasielsk

I piętro (sala konferencyjna)

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców (przedsiębiorców, przedstawicieli ngo, osoby fizyczne, przedstawicieli jednostek organizacyjnych) naszej gminy do skorzystania z porad ekspertów.

 

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Promocji Gminy – tel. /23/ 69 33 123, e-mail: