informacja1Na prośbę Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi publikujemy informację o bezpłatnym doradztwie w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizujące cele LSR w związku z planowanymi naborami wniosków.

Pobierz informację o bezpłatnym doradztwie

Szczegóły: http://zielonemostynarwi.pl/index.php/pl/936-bezplatne-doradztwo-w-biurze-lgd-04-05-2021r-31-05-2021r