informacja1

Na prośbę LGD Zielone Mosty Narwi informujemy o bezpłatnym doradztwie w biurze LGD dotyczącym naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Doradztwo jest bezpłatne!

Informacje dotyczące doradztwa w biurze LGD