leki

O tym, że używanie przeterminowanych leków jest bardzo szkodliwe dla zdrowia, wiedzą chyba wszyscy. Mało jednak osób zdaje sobie sprawę z tego, że wyrzucanie starych lekarstw do kosza, skąd dalej trafiają na składowiska odpadów, jest również niebezpieczne, gdyż środki zawarte w lekach mają bardzo szkodliwy wpływ na środowisko. Nie wolno również wyrzucać leków do toalety! Oczyszczalnie ścieków nie radzą sobie dobrze z takimi substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodporniają się na nie. Przeterminowane leki powinny być poddane utylizacji.


W związku z tym gmina prowadzi bezpłatną zbiórkę przeterminowanych lekarstw oraz zużytych termometrów, która ma na celu ograniczenie ilości przeterminowanych lekarstw, pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych wyrzucanych na składowiska odpadów, bądź trafiających do środowiska w sposób niekontrolowany. W 2019 roku Gmina Nasielsk zebrała 303,80 kg przeterminowanych leków. Wydatki związane z przekazaniem przeterminowanych leków specjalistycznej firmie do utylizacji ponosi Gmina Nasielsk w 2019 roku wyniosły 2458, 12 zł.
W aptekach ustawione są specjalne pojemniki, do których zbierane są leki po upływie terminu przydatności. Można wrzucać do nich zarówno pastylki, drażetki, maści, jak i leki płynne oraz aerozole. Zabronione jest wrzucanie igieł i strzykawek.


Mieszkańcy Gminy, którzy posiadają i chcą się pozbyć przeterminowanych lub niewykorzystanych leków, w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego mają możliwość nieodpłatnego pozostawienia ich w specjalistycznych pojemnikach w następujących aptekach na terenie Gminy Nasielsk:

Lp.

Nazwa placówki

Adres

 1.

 Apteka "Arnica Krzysztof Świgoniak

ul. Rynek 16, 05-190 Nasielsk

 2.

Apteka "Rodzina"

ul. Płońska 4a, 05-190 Nasielsk

3.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przychodnia Rejonowa w Nasielsku

ul. Sportowa 2, 05-190 Nasielsk

4.

Przychodnia w Pieścirogach Starych

 ul. Sikorskiego 1

5.

Punkt Lekarski w Cieksynie

ul. Sportowa 5

Uwaga: Leki należy wrzucać bez opakowań papierowych.

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich