BĄDŹMY NA NIE! Petycja Obywatelska Przypominamy, że tylko do 24 maja br. można składać podpisy pod petycją obywatelską dotyczącą zaniechania dalszych prac związanych z projektowaną przez PKP PLK S.A. budową nowej linii kolejowej określonej w przedłożonej do konsultacji społecznych dokumentacji jako „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)” w wybranych do dalszych prac korytarzach oznaczonych nr 4 i nr 6.

Petycję można podpisać:
• w wersji formularza elektronicznego na stronie internetowej www.BadzmyNaNie.nasielsk.pl ,
• w sołectwach z terenu Gminy Nasielsk – u Państwa Sołtysów,
• w placówkach oświatowych i jednostkach organizacyjnych Gminy Nasielsk.

Szczegółowe informacje: https://nasielsk.pl/aktualnosci/badzmy-na-nie-petycja-obywatelska