Uprzejmie informujemy, że awaria sieci telefonicznej (Orange), o której informowaliśmy w dniu wczorajszym - została naprawiona. Połączenia telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz z Urzędu działają już poprawnie.