informacja1

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Nasielsk do wypełnienia ankiety Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Przedmiotem badania ankietowego jest rozpoznanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturalnego województwa mazowieckiego. Państwa opinia w tej sprawie jest szczególnie istotna, gdyż dotyczy postrzegania przez Państwa najbliższego otoczenia i wspólnego dziedzictwa małych ojczyzn.

Państwa odpowiedzi przyczynią się do wykonania Audytu Krajobrazowego Województwa Mazowieckiego, a także zostaną wykorzystane w realizacji innych działań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie dziedzictwa kulturowego.

Prosimy o przesyłanie odpowiedzi w wybrany przez Państwa sposób:

  1. poprzez wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej pod adresem https://forms.gle/V6y7qRxFzyFBw3dg6
  2. poprzez uzupełnienie ankiety w załączonym pliku docx i przesłanie na adresy  i 
  3. poprzez wydrukowanie przesłanej ankiety i po wypełnieniu przesłanie skanu/zdjęcia na adresy  i 

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września br.

Pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego

Ankieta  

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich