Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

apel burmistrzSzanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk!

Znajdujemy się w szczególnej sytuacji; sytuacji bezprecedensowej nie tylko dla Polski, ale i większości krajów na świecie. Zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2 spowodowało przewartościowanie codziennego życia wszystkich obywateli, ale też bardzo znacząco odbija się na sytuacji społecznej naszego kraju.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców podjęliśmy już i cały czas podejmujemy działania nakierowane na minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie Gminy Nasielsk – oczywiście takie, które możemy podjąć jako samorząd szczebla gminnego. Niektóre z tych decyzji wymagały analizy wszystkich „za” i „przeciw”, były bardzo trudne do podjęcia, jak ograniczenie dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku czy czasowe zamknięcie targowiska w Nasielsku, ale uważamy, że są jak najbardziej zasadne. Zgodnie bowiem ze starą zasadą Hipokratesa „Lepiej zapobiegać, niż leczyć”, stanowiącą podstawę profilaktyki zdrowotnej, starajmy się zrobić wszystko, co można, aby nie dopuścić do konieczności podjęcia bezpośrednich działań o charakterze stricte leczniczym.

 

Nie jest to możliwe bez zrozumienia i poparcia społecznego dla zakazów, ograniczeń i postanowień merytorycznych służb państwowych oraz władz publicznych wszelkich szczebli. Dlatego zwracamy się z prośbą o wyrozumiałość i respektowanie wszystkich wprowadzanych przepisów, zaleceń, rekomendacji oraz zakazów. Nie wychodźmy bez potrzeby z domu – dotyczy to szczególnie osób starszych, osób już chorujących na inne schorzenia oraz osób z obniżoną odpornością. Stosujmy się do podstawowych zasad higieny. Nie przebywajmy w skupiskach ludzkich, gdzie istnieje większe zagrożenie zakażenia koronawirusem. To nie są bezpodstawne wymysły, lecz poparta fachową wiedzą konieczność tej chwili i tej sytuacji.

Obecny trudny czas może się wiązać z osłabieniem więzi międzyludzkich. Dlatego apelujemy: nie bądźmy obojętni na inne osoby, szczególnie te niesamodzielne. Starajmy się pomagać sąsiadom czy znajomym, którzy być może nie są na tyle mobilni lub nie mają możliwości, żeby załatwić najpotrzebniejsze sprawy, jak zrobienie zakupów czy zapłacenie rachunków. Ze swojej strony również podejmujemy działania mające na celu pomoc potrzebującym, m.in. funkcjonuje już w naszej Gminie procedura udzielania szczególnych form pomocy mieszkańcom odbywającym kwarantannę domową. Zgodnie z tą procedurą formami pomocy realizowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku na rzecz mieszkańców odbywających kwarantannę domową są: dokonywanie zakupów podstawowych artykułów żywnościowych, środków higieny osobistej, dezynfekcyjnych oraz innych artykułów zaliczanych do tzw. środków niezbędnych do przetrwania, udzielanie pomocy w uzyskaniu recept i ich realizacji, wynoszenie odpadów do pojemników, eskortowanie osób podlegających kwarantannie do bankomatu czy dokonywanie terminowych opłat, których nie zrealizowanie rodzi istotne skutki finansowe.

Przy okazji już teraz składamy podziękowanie wszystkim służbom i instytucjom zaangażowanym w działania skierowane ku przeciwdziałaniu i zwalczaniu epidemii koronawirusa. Słowa wsparcia przekazujemy na ręce przedsiębiorców, którzy z uwagi na sytuację gospodarczą znajdują się w niekorzystnych okolicznościach dla prowadzonych przez siebie firm. W walce z epidemią koronawirusa przed nami pewnie jeszcze wiele zwrotów akcji, dlatego wszystkim mówimy: musimy trzymać się razem, ze zrozumieniem dla siebie nawzajem, tylko tak bowiem możemy skutecznie wygrać tę walkę.

 

Z poważaniem

Bogdan Ruszkowski

Burmistrz Nasielska