Szanowni Państwo. Mieszkańcy Miasta i Gminy Nasielsk.
Chciałbym Państwa poinformować, że aktualnie trwają prace wstępne nad dokumentem „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej” dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS). RWS obejmuje obszar m.st Warszawy oraz okolicznych powiatów w tym powiatu nowodworskiego. Z racji tego, że Nasza Gmina jest częścią powiatu nowodworskiego będzie również objęta PZMM.


Opracowaniem i wdrożeniem ww. dokumentu zajmuje się urząd m. st. Warszawy, a koordynatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” do którego Nasza Gmina nie tak dawno zgłosiła akces. Efektem finalnym jest stworzenie m. in. poprzez nowe inwestycje, infrastruktury komunikacyjnej sprzyjającej zwiększeniu znaczenia i poprawieniu konkurencyjności transportu publicznego.

Przewidywane inwestycję zostaną sfinansowane w przeważającej większości ze środków Unii Europejskiej. Ideą tego planu jest to aby osoby dojeżdżające do Warszawy przesiadły się z prywatnych samochodów do środków komunikacji publicznej.


Wiemy, że każdego dnia kilka tysięcy obywateli naszej Gminy w różnych celach dojeżdża do Warszawy, a zatem, chcę zaproponować do ww. Planu, kilka przedsięwzięć, które będą wpisywały się w przedstawioną ideę. Będę m.in. postulował budowę przystanków wraz z parkingami dla samochodów i rowerów w Kosewie (Linia Warszawa – Gdańsk) oraz w Ruszkowie (linia Nasielsk-Sierpc) Bardzo poważnie rozważam również wpisanie do PZMM m. in. inwestycji dotyczącej budowy szerokotorowej linii kolejowej łączącej stację PKP z Pniewem (Stacja końcowa wraz koniecznym parkingiem przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 632, nr 571). Kolejne przystanki, wszystkie z parkingami dla rowerów można by było zlokalizować na wysokości ulic; Leśna, Piłsudskiego, POW, Sikorskiego.


Inwestycja ta moim zdaniem mogła by być zrealizowana na działce, na której znajdowało się torowisko kolejki wąskotorowej. Ponieważ aktualnie na przedmiotowej działce rozpoczęliśmy działania dotyczące budowy ścieżki rowerowej, chciałbym się do Państwa zwrócić z prośbą o wyrażenie opinii w przygotowanej przez nas ankiecie, czy mamy kontynuować działania związane z budową ścieżki rowerowej, czy też warto przedmiotową działkę zachować na potrzeby ewentualnej inwestycji związanej z budową wspomnianej linii kolejowej. Myślę, że jest również możliwe równoległe poprowadzenie do torowiska ścieżki rowerowej, ale zapewne związane by to było z koniecznością wykupu gruntów od prywatnych właścicieli.


Zapraszam do udziału w ankiecie. Czekamy na Państwa opinie do 15 listopada br.
Link do ankiety: https://bit.ly/3bn5yQo

Z poważaniem
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska