120040936 946400969190422 584303009905157978 n

W dniu dzisiejszym rozstrzygnięty został konkurs „Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim". Jest nam niezmiernie miło poinformować, że I miejsce (na  13 zgłoszeń) zajęła mieszkanka naszej gminy, Pani Aleksandra Ziółek, która aktywnie działa w ramach KGW "Optymiści z klasą" w Ruszkowie. Laureatka odebrała nagrodę z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika oraz Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego – Pani Janiny Ewy Orzełowskiej. W uroczystości uczestniczył także Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski.

 

Droga do zajęcia tak wysokiego miejsca nie była łatwa. Pierwszym etapem było zgłoszenie kandydatki. W tym czasie bardzo ważnym elementem była współpraca Pani Aleksandry z pracownikami Referatu Promocji Gminy Urzędu Miejskiego. Dzięki zaangażowaniu obu stron powstał wniosek zgłoszeniowy, który opisywał działalności Pani Aleksandry wraz z dołączoną dokumentacją potwierdzającą jej aktywność (zdjęcia, publikacje prasowe, filmy, rekomendacje). Kolejnym etapem było sprawdzenie wiedzy kandydatki na temat województwa mazowieckiego oraz prezentacja własnej osoby.

Laureatce serdecznie gratulujemy zaszczytnego miejsca i życzymy kolejnych sukcesów.