i

W styczniu br. został zainaugurowany nowy program dotacyjny Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Program o budżecie 30 mln euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich z całej Polski.

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zapoznania się programem: http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/aktywni_obywatele