Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

wazna informacja

W związku z wejściem w życie z dniem 3 listopada br. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1931) informuję, iż Urząd Miejski w Nasielsku funkcjonuje w trybie hybrydowym zdalno-stacjonarnym. Oznacza to, iż pracownicy Urzędu wykonują na zmianę pracę zdalną i pracę w siedzibie Urzędu, a zatem nie przebywają wszyscy razem w budynku Urzędu. Przyjęcie takiego rozwiązania ma na celu przede wszystkim zapewnienie mieszkańcom Gminy Nasielsk i pozostałym interesantom możliwość załatwiania spraw urzędowych, ale też z drugiej strony ochronę interesantów i pracowników Urzędu przed zakażeniami oraz zapewnienie ciągłości działania Urzędu.

 

            - mamy zasłonięte ustaw i nos,

            - dezynfekujemy dłonie,

            - zachowujemy dystans minimum 1,5 metra.

            - poniedziałek 8.00-17.00,

            - wtorek – czwartek 8.00-16.00,

            - piątek 8.00-15.00.

Prosimy o stosowanie się do informacji i poleceń przekazywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku odnośnie właściwego porządku i należytego zachowania w związku z pobytem w siedzibie Urzędu.

Na koniec proszę o wyrozumiałość dla podjętych działań, których celem jest minimalizacja zagrożeń wynikających z panującego stanu epidemii.

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski