wazna informacja

W związku z wejściem w życie z dniem 3 listopada br. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1931) informuję, iż Urząd Miejski w Nasielsku funkcjonuje w trybie hybrydowym zdalno-stacjonarnym. Oznacza to, iż pracownicy Urzędu wykonują na zmianę pracę zdalną i pracę w siedzibie Urzędu, a zatem nie przebywają wszyscy razem w budynku Urzędu. Przyjęcie takiego rozwiązania ma na celu przede wszystkim zapewnienie mieszkańcom Gminy Nasielsk i pozostałym interesantom możliwość załatwiania spraw urzędowych, ale też z drugiej strony ochronę interesantów i pracowników Urzędu przed zakażeniami oraz zapewnienie ciągłości działania Urzędu.

 

  • Rekomendujemy załatwianie spraw urzędowych bez osobistego przychodzenia do siedziby Urzędu. Z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku kontaktujmy się pocztą tradycyjną, drogą mailową, poprzez e-PUAP oraz telefonicznie (numery kontaktowe: https://nasielsk.pl/kontakt).
  • Informujemy, iż od dnia 5 listopada br. do odwołania nie będzie czynny punkt kasowy Banku Spółdzielczego zlokalizowany w budynku Urzędu, dlatego też prosimy o dokonywanie wpłat poprzez bankowość elektroniczną lub poprzez inne placówki świadczące usługi płatności.
  • W przypadkach konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie przypominamy, iż obsługa odbywa się na parterze budynku Urzędu przy specjalnie przygotowanych do tego stanowiskach – przy każdym z 2 stanowisk równocześnie może przebywać po 1 interesancie + 1 interesant przy okienku punktu podawczego. Ze względu na konieczność zachowania wymaganego dystansu społecznego prosimy, aby w wejściu do budynku Urzędu (wiatrołap) przebywała tylko 1 osoba.
  • Przypominamy również, iż wchodząc do budynku Urzędu:

            - mamy zasłonięte ustaw i nos,

            - dezynfekujemy dłonie,

            - zachowujemy dystans minimum 1,5 metra.

  • Pisma i dokumenty można składać do odpowiednio oznakowanej skrzynki podawczej umieszczonej na stoliku w wejściu głównym do budynku Urzędu.
  • Prosimy, aby dokumenty były wrzucane do skrzynki w zaklejonych kopertach.
  • Prosimy również, by na kopercie zamieszczali Państwo dane kontaktowe, co ułatwi nam skontaktowanie się z Państwem, jeśli sprawa będzie wymagać odpowiedzi lub dodatkowych wyjaśnień.
  • Uwaga! Dokumenty składane do skrzynki podawczej będą przyjmowane BEZ POTWIERDZENIA ODBIORU.
  • Druki i formularze są dostępne w wersji papierowej w wejściu do budynku Urzędu, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu http://umnasielsk.bip.org.pl/index//id/2340.
  • Godziny pracy Urzędu pozostają bez zmian:

            - poniedziałek 8.00-17.00,

            - wtorek – czwartek 8.00-16.00,

            - piątek 8.00-15.00.

Prosimy o stosowanie się do informacji i poleceń przekazywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku odnośnie właściwego porządku i należytego zachowania w związku z pobytem w siedzibie Urzędu.

Na koniec proszę o wyrozumiałość dla podjętych działań, których celem jest minimalizacja zagrożeń wynikających z panującego stanu epidemii.

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski