informacja1Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk i Drodzy Goście!

W związku z wydanymi przez Burmistrza Nasielska Zarządzeniami: Nr 154/19 z dnia 29 października 2019 roku oraz Nr 174/19 z dnia 29 listopada 2019 roku, niniejszym przypominamy o zmienionych dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku w grudniu 2019 roku.

 

I tak:

- w dniu 14 grudnia (sobota) Urząd jest czynny w godz. 8.00-15.00 (jako odpracowanie za wolny od pracy dzień 27 grudnia), jednak mogą wystąpić utrudnienia w obsłudze interesantów w godz. 13.00-15.00 w związku
z zaplanowanym na ten dzień przeprowadzeniem ćwiczenia z ewakuacji osób z budynku Urzędu,

- w dniu 24 grudnia (wtorek), tj. w Wigilię, Urząd pracuje w godz. 8.00-14.00,

- w dniu 27 grudnia (piątek) Urząd jest nieczynny,

- w dniu 31 grudnia (wtorek), tj. w Sylwestra, Urząd pracuje w godz. 8.00-14.00.

 

Ponadto informujemy, iż:

- w sobotę 14 grudnia będzie nieczynna mieszcząca się w budynku Urzędu Filia Starostwa Powiatowego, zatem nie będzie możliwe załatwianie spraw w zakresie komunikacji, geodezji oraz architektury i budownictwa,

- w sobotę 14 grudnia będzie nieczynna mieszcząca się w budynku Urzędu kasa Banku Spółdzielczego w Nasielsku, zatem nie będzie możliwe dokonywanie
w ten sposób jakichkolwiek płatności,

- w sobotę 14 grudnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku pracuje w godz. 8.00-15.00 (przy czym analogicznie jak w przypadku Urzędu mogą wystąpić utrudnienia w obsłudze interesantów w godz. 13.00-15.00 w związku
z zaplanowanym na ten dzień przeprowadzeniem ćwiczenia z ewakuacji osób),

- we czwartek 19 grudnia budynek Urzędu jest otwarty dla interesantów w godz. 8.00-14.00,

- we wtorek 24 grudnia i we wtorek 31 grudnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku pracuje do godz. 14.00,

- we wtorek 24 grudnia kasa Banku Spółdzielczego w Nasielsku będzie otwarta do godz. 12.45, zaś we wtorek 31 grudnia - do godz. 13.45.

 

W pozostałe dni robocze w grudniu Urząd Miejski w Nasielsku pracuje w zwyczajnych godzinach pracy, tj. w poniedziałki w godz. 8.00-17.00, od wtorku do czwartku w godz. 8.00-16.00 i w piątki w godz. 8.00-15.00.

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o uwzględnienie powyższych informacji przy planowaniu wizyt w budynku Urzędu w celu załatwienia swoich spraw.