Poniżej publikujemy Zarządzenie Nr 130/20 Burmistrza Nasielska z dnia 29 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych.

 

 

PDF Icon -Zarządzenie nr 130/20 Burmistrza Nasielska