wykleci plakat MSW MON 2 pomniejszonyMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Joachim Brudziński objął patronatem ogólnopolską akcję krwiodawstwa „spoKREWnieni służbą” mającą na celu oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym w dniu święta państwowego przypadającego na 1 marca, ustanowionego w 2011 roku jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – poprzez honorowe oddawanie krwi.

W ramach akcji „spoKREWnieni służbą” na terenie powiatu nowodworskiego zbiórka krwi odbędzie się w dniu 12 marca 2018 r. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim. Z ramienia Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim koordynatorem akcji jest st. str. Norbert Wysocki, wieloletni honorowy dawca krwi.

Akcja zbiórki krwi będzie się odbywać w godzinach 7:30 – 12:45. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji.