IMG 8161

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie dotyczące upamiętnienia 99. rocznicy „Bitwy nad Wkrą” w Borkowie.

W  rozmowach uczestniczyli: kierownik Wydziału Administracji i Nadzoru UM Pan Krzysztof Miller, dyrektor SPZOZ Pani Maria Michalczyk, Komendant Komisariatu Policji w Nasielsku Pan Dariusz Leszczyński, Radny Rady Miejskiej Pan Andrzej Pacocha oraz Pani Iwona Dąbrowska, mieszkanka wsi Borkowo, która dzierżawi na rzecz gminy teren, na którym znajduje się pomnik Bohaterów 1920 r.

 

Podczas spotkania omawiane były istotne kwestie związane z organizacją uroczystości: zabezpieczenie medyczne, udostępnienie terenu pomnika, bezpieczeństwo uczestników oraz program uroczystości. Rozmowy zostały zakończone pozytywnie i już 17 sierpnia br. odbędzie się uroczystość 99. rocznicy „Bitwy nad Wkrą” w Borkowie, na którą Państwa serdecznie zapraszamy. W poniedziałek opublikujemy oficjalny plakat uroczystości.

Dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie, za merytoryczną dyskusję i wolę współpracy przy organizacji uroczystości.