IMG 6599W minioną sobotę 17 sierpnia 2019 r. w Borkowie odbyły się uroczystości upamiętniające odparcie nawały bolszewickiej przez żołnierzy polskich.

O godzinie 16:00 przedstawiciele władz samorządowych na czele z Burmistrzem Nasielska Bogdanem Ruszkowskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej Jerzym Lubienieckim i Radnym Januszem Gersem oraz przedstawiciele Borkowa złożyli wieńce oraz zapalili znicze na grobie żołnierzy poległych w Bitwie o Borkowo w 1920 r.

Przed startem oficjalnych uroczystości został wprowadzony sztandar w asyście Kompanii Honorowej 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu.

O 17:00 rozpoczęły się główne uroczystości pod pomnikiem w Borkowie. Całość wydarzenia prowadził Kierownik Wydziału Administracji i Nadzoru – Krzysztof Miller.

Na miejsce przybyli organizatorzy i współorganizatorzy wydarzenia: Ksiądz Proboszcz Ryszard Kolczyński, Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski oraz Wójtowie Gmin Joniec – Pan Marek Czerniakowski, Pomiechówek – zastępca Pana Dariusza Bieleckiego Pan Mariusz Łępicki i Sochocin – Pan Jerzy Ryziński.

W uroczystościach udział wzięli również przedstawiciele władz państwowych oraz wojska. W imieniu Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego – Wojewoda Mazowiecki Pan Zdzisław Sipiera; w imieniu Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej Pan Łukasz Kudlicki; Posłowie na Sejm VIII kadencji – Pani Anita Czerwińska oraz Pan Jan Grabiec; w imieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała broni Jarosława Miki – Dowódca 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia pułkownik Robert Kamiński; Delegat Biskupa Polowego Wojska Polskiego ksiądz kapitan Krzysztof Ziobro; Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Piotr Oleńczak; w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Pan Radosław Rybicki oraz Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Pani Magdalena Biernacka.

Mszę polową poprowadzili ksiądz kapitan Krzysztof Ziobro oraz ksiądz Ryszard Kolczyński. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Wojskowa z Torunia pod batutą kapelmistrza – starszego chorążego sztabowego Andrzeja Bogusza. Dekoracje kwiatowe ołtarza przygotowała Pani Danuta Witkowska.

Po mszy głos zabrali przedstawiciele władz państwowych, którzy wygłosili przemówienia w imieniu własnym lub odpowiednich organów.

Następnie wszyscy uczestnicy mieli okazję usłyszeć salwę honorową, po której Apel Pamięci wygłosiła major Agnieszka Królak.

Po uroczystościach odbyła się coroczna inscenizacja Bitwy o Borkowo.

Wydarzenie było finansowane ze środków Województwa Mazowieckiego.