dofinansowanie wojewoda kopia

24 listopada br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz Skarbnik Nasielska – Rafał Adamski podpisali z  Wicewojewodą Mazowieckim  –  Arturem Standowiczem umowę w ramach programu Maluch +.

Na mocy umowy Wojewoda Mazowiecki przekaże Gminie Nasielsk środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie do 51 8400 zł na funkcjonowanie 48 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym w Nasielsku Żłobku Miejskim.