Dofinansowanie na rozbudowę NOKReferat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych pozyskał 4 000 000 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na przebudowę NOK-u. Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury znalazła się wśród 150 projektów, którym przydzielono dofinansowanie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Jak tłumaczy Anna Brzezińska, Radna Sejmiku Wojewódzkiego: „projekt zapewnia poprawę infrastruktury kulturalnej. Nasielski Ośrodek Kultury i kino to miejsce tradycji, historii, ale wymaga kompleksowego remontu i rozbudowy, w tym także zniesienia barier dla osób z niepełnosprawnością.”

Dziękujemy Samorządowi Województwa Mazowieckiego za kolejne wsparcie rozwoju Nasielska i dostrzeganie różnorodności potrzeb mazowieckich miast.