album

Szanowni Państwo,

w maju 1990 roku rozpoczęła się nowa historia polskiej samorządności – Polacy dostali prawo do współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach. W tym roku przypada 30. rocznica tego ważnego wydarzenia. Chcieliśmy uczcić ją w sposób szczególny. W maju planowaliśmy uroczystą mszę św. w kościele parafialnym w Nasielsku, po której zgromadzeni mieli udać się do Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie na Hali Sportowej miała odbyć się dalsza część uroczystości. W programie przewidziano m.in: wręczenie pamiątkowej publikacji z okazji 30-lecia samorządu, wręczenie samorządowcom pamiątkowych odznak, referat jednego z twórców odrodzonego samorządu terytorialnego – Pana Jerzego Stępnia, jak również upamiętnienie czasopisma gminnego „Życie Nasielska”, które w 2020 roku obchodziło 26 urodziny. Nie zakładaliśmy, że obchody przypadną na czas pandemii COVID-19, która stała się globalnym problemem i wiele planowanych aktywności nie mogło się odbyć. Licząc na poprawę sytuacji, uroczystości przenieśliśmy na listopad. Niestety obecny stan epidemiologiczny nadal nie pozwala nam na wspólne świętowanie.

 

Szanowni Państwo, niezależnie od okoliczności, w jakich się znaleźliśmy, naprawdę mamy co świętować! 30 lat samorządności to trzy dekady wzmożonej pracy zarówno mieszkańców, jak i samorządowców. To czas decydowania o najbliższym otoczeniu, które z każdym rokiem zmienia się na lepsze. Nasza Gmina ma ogromny potencjał, który pomimo ograniczeń budżetowych wykorzystywaliśmy i wykorzystujemy nadal. Przez 30 lat nasza Mała Ojczyzna rozwinęła się na wielu płaszczyznach – powstała sieć kanalizacji wodociągowej i sanitarnej, nowe drogi, zmodernizowano obiekty użyteczności publicznej (hala sportowa, stadion miejski, przychodnia). To tylko niewielka część inwestycji, którymi możemy się pochwalić.

Na ręce Burmistrzów Nasielska ich Zastępców, Sekretarzy Nasielska, Skarbników Nasielska, Radnych Rady Miejskiej wszystkich kadencji, kierujących jednostkami organizacyjnymi gminy oraz innych osób zaangażowanych w tworzenie samorządu przekazałem publikację, która jest podsumowaniem pracy wykonanej na rzecz rozwoju lokalnego. Jest też niezaprzeczalnym dowodem na to, że na przestrzeni 30 lat nasza Mała Ojczyzna zmieniła się na lepsze. Niech ten album będzie pamiątką działań, jakie do tej pory zostały wykonane i zapisem historii minionych 30 lat nasielskiego samorządu, ale też przykładem, wskazówką i wyzwaniem dla kolejnych pokoleń samorządowców. Jednocześnie dziękuję wszystkim za zaangażowanie, wspólną troskę i pracę na rzecz Gminy Nasielsk.

Z wyrazami szacunku

w imieniu Komitetu Honorowego

Obchodów 30-lecia Samorządu Terytorialnego

Gminy Nasielsk

Burmistrz Nasielska