4_000_000_zł_1.jpgReferat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych pozyskał 3.600.000 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na rewitalizację skweru Jana Pawła II. Przebudowa nasielskiego parku znalazła się wśród 115 projektów, którym przydzielono dofinansowanie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”.

Dziękujemy Samorządowi Województwa Mazowieckiego za kolejne wsparcie rozwoju Nasielska i dostrzeganie różnorodności potrzeb mazowieckich miast.

Przetarg na realizację tego zadania został już zakończony, a obecnie komisja przetargowa weryfikuje poprawność złożonych ofert. Niebawem wyłonimy zwycięzcę przetargu, z którym podpiszemy umowę, po czym będziemy mogli rozpocząć prace budowlane na tym terenie. Będziemy informować Państwa o postępach przy tej długo wyczekiwanej inwestycji.