251704655 440675460806824 5570608811520891483 n22 października 2021 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach obchodziła 15-tą rocznicę nadania imienia Jana Pawła II, którą uświetnili zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Nasielska Andrzej Kordulewski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku Jerzy Lubieniecki, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku Dariusz Kordowski, Sekretarz Nasielska Marek Maluchnik, Skarbnik Nasielska Rafał Adamski, Dyrektor CUW Hanna Pietrzak, Ks. dr Ryszard Kolczyński, emerytowani nauczyciele, rodzice.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św., a następnie uczniowie pod kierunkiem Katarzyny Obojskiej oraz Emilii Kwiatkowskiej zaprezentowali program słowno-muzyczny pt. „15 lat z Janem Pawłem II”. Uczniowie doskonale sprawdzili się w rolach młodych aktorów, prezentując życie Jana Pawła II ukazane za pomocą różnych scen: narodziny, dzieciństwo, młodość, wojna, podróże, praca ze studentami, kariera, wybór na papieża, pielgrzymki, zamach, ocena pontyfikatu, śmierć. Program został wzbogacony oprawą muzyczną przygotowaną przez Barbarę Sotowicz. Chór zaśpiewał ulubioną przez patrona naszej szkoły pieśń pt. „Barka”, a także pieśni „W ciszy niepokalanej”, „Znowu Cię spotykam”. Całość uzupełniały dekoracje przygotowane przez Anetę Kicką oraz Agatę Tetkowską.

Po części artystycznej pani dyrektor Grażyna Menich-Masanowska w krótkim wystąpieniu przedstawiła historię i rozwój placówki w ostatnich 15 latach. Następnie zabrali głos zaproszeni goście. Wszyscy gratulowali pięknej uroczystości oraz życzyli dalszego rozwoju placówki. Uczniom biorącym udział w uroczystości serdecznie gratulujemy, a gościom i rodzicom dziękujemy za przybycie.