IMG 3551W sobotę 21 sierpnia 2021 r. obchodziliśmy 101. rocznicę Bitwy nad Wkrą, jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Europy. Uroczystości rozpoczęły się na cieksyńskim cmentarzu, gdzie przy grobie poległych w walkach 1920 r. pod przewodnictwem ks. Ryszarda Kolczyńskiego odmówiono modlitwę w intencji bohaterów. Po uczczeniu pamięci żołnierzy, obecni na cmentarzu – Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, Zastępca Burmistrza Andrzej Waldemar Kordulewski oraz Przewodniczący Rady miejskiej Jerzy Lubieniecki, Radny Miejski Janusz Gers oraz Prezes OSP Cieksyn Andrzej Sosnowski złożyli na grobie kwiaty oraz zapalili znicz.

Obchody pod pomnikiem w Borkowie zainicjowało wprowadzenie posterunku honorowego, tworzonego przez żołnierzy z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia Nowego oraz przybycie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Po oficjalnym przywitaniu wszystkich zaproszonych gości przez Kierownika Wydziału Administracji i Nadzoru Krzysztofa Millera, głos zabrał Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, który zaapelował do zgromadzonych o nieustanne szukanie porozumienia pomimo toczących się wśród ludzi sporów. Ks. ppłk Marcin Czeropski rozpoczął uroczystą Mszę Polową, którą celebrował wspólnie z ks. Ryszardem Kolczyńskim. Po jej zakończeniu zgromadzeni mogli usłyszeć listy odczytane przez przedstawicieli Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Na zakończenie, by oddać cześć i chwałę poległym bohaterom, obecni w Borkowie mieli okazję być świadkami Apelu Pamięci zwieńczonego salwą honorową. Tę część obchodów zamknięto uroczystym złożeniem wieńców pod Pomnikiem Bohaterów 1920 r. w Borkowie.

Druga część obchodów 101. rocznicy Bitwy nad Wkrą obejmowała wracającą po roku przerwy rekonstrukcję bojów z 1920 r. W tym roku narracja krążyła wokół listów francuskiego żołnierza do swojej ukochanej, w których opisywał on zwyczaje żołnierzy polskich. Podczas spektaklu uczestnicy mieli okazję ujrzeć również życie cywilnej wiejskiej ludności, a całość okraszona była nadzwyczaj dużą liczbą pokazów pirotechnicznych.

Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom za przybycie i zapraszamy ponownie za rok.

Cześć i chwała bohaterom!