bitwa o nasielsk dofinansowanie umWczoraj, 11 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski w towarzystwie Dyrektora Nasielskiego Ośrodka Kultury – Marka Tyca podpisał z Dyrektorem Dep. Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie – Pawłem Cukrowskim oraz Zastępcą Dyrektora – Magdaleną Biernacką porozumienie o współorganizacji przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego pod nazwą „Upamiętnienie Bitwy nad Wkrą”.

W ramach porozumienia Urząd Marszałkowski jako współorganizator pokryje koszty organizacji przedsięwzięcia do kwoty 14 760 zł podczas uroczystości organizowanych 15 sierpnia 2020 r. w Nasielsku. Wykonawcą zadania będzie Nasielski Ośrodek Kultury.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach zaplanowanych na najbliższą sobotę i uczczenie pamięci bohaterów podczas 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej.