IMG 674723 listopada 2019 roku w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyły się uroczystości nasielskiego Dnia Polskiego Czerwonego Krzyża i Dnia Honorowego Krwiodawcy, nad którymi czuwał Pan Marian Wasierzyński – Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Nowym Dworze Maz.

Z okazji 100-lecia istnienia PCK, Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wręczył pamiątkowe Medale 100-lecia PCK najbardziej zasłużonym mieszkańcom, krwiodawcom, wolontariuszom, w podziękowaniu za ich wieloletnie zaangażowanie w pomoc potrzebującym oraz współtworzenie Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Klubu Honorowych Dawców Krwi. Swoją obecnością zaszczycili m.in. Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Magdalena Biernacka, Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta, Wicestarosta Nowodworski Paweł Calak oraz Członek Zarządu Powiatu Monika Nojbert.

Wydarzenie swoim śpiewem uświetnił Wojciech Gęsicki przy akompaniamencie akordeonu. Uroczystość została objęta honorowym patronatem Burmistrza Nasielska.