Milo nam poinformować, ze w dniu 26 września br. w gospodarstwie Pana Tomasza Rasińskiego w Mogowie, w którym prowadzona jest produkcja żywca wołowego w systemie QMP odbyło się pokazowe spotkanie organizowane prze Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, którego Pan Rasiński jest wiceprezesem.

Na spotkaniu obecni byli eksperci Doradztwa Terenowego (osoby wyszkolone i będący pod opieką PZPBM oraz CDR w Brwinowie) oraz Eksperci PZPBM. Doradcy zachęcali rolników do współpracy oraz przedstawiali zakres niesionej pomocy. Podczas spotkania poruszany był m.in.  temat rozliczeń sprzedawanego żywca: na WBC oraz na wagę żywą.  Eksperci w tej dziedzinie wyjaśniali jaki sposób rozliczenia jest najbardziej dochodowy dla rolników.

Poruszona została także kwestia osiągania wyższych dochodów dzięki produkcji żywca wołowego w ramach systemów jakości. Eksperci z PZPBM oraz obecni na spotkaniu rolnicy z innych gmin mający wieloletnie doświadczenie z Systemem QMP dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat systemu. Tomasz Rosiński chętnie oprowadził obecnych po swoim obejściu oraz odpowiadał na wszelkie pytania związane z utrzymaniem, żywieniem oraz sprzedażą opasów.

W spotkaniu udział wziął również  Burmistrz Nasielska Pan Bogdan Ruszkowski, Wicestarosta Nowodworski Pan Paweł Calak,  Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Maciej Wierzchoń oraz rolnicy z Gminy Nasielsk specjalizujący się w produkcji bydła mięsnego.

 

 

IMG 20170926 110429

IMG 20170926 111758

IMG 20170926 114351

Odpady problematyczne

W związku z tym, że do punktów zbierania odpadów utworzonych dla działkowiczów trafiają odpady problematyczne czy niebezpieczne, które tam nie powinny się znaleźć lub przywozicie Państwo odpady na PSZOK w dużych ilościach, których nie możemy odebrać podajemy firmę, która odbiera odpłatnie każdy rodzaj odpadu.

sprzatanie swiataTradycyjnie w trzeci weekend września w dniach 15 - 17 września odbędzie się 24 edycja ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2017”. Tegoroczne hasło akcji brzmi: „Nie ma śmieci – są surowce”. Celem tegorocznej akcji jest przede wszystkim zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zaktywizowanie społeczeństwa do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego standardu selektywnej zbiórki. Akcję „Sprzątanie świata – Polska” można potraktować jako wspólną lekcję poszanowania środowiska i jego zasobów, czy też dobrą okazję do inicjowania działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
     W sprawach akcji "Sprzątania Świata" można kontaktować się z Wydziałem Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich  (tel. 23/ 69-33-101). Zapraszamy chętnych do udziału, kampania skierowana jest do wszystkich – dzieci, dorosłych oraz seniorów. Jak zawsze zapraszamy do udziału w akcji szkoły, sołectwa, stowarzyszenia oraz wszystkich, którym na sercu leży środowisko naturalne. Przystępującym do akcji zapewniamy rękawiczki, worki na odpady (do odbioru w pok. 206, II piętro)  oraz  odbiór zgromadzonych odpadów. Przy okazji przypominamy zasady segregacji.

                                                                Wydział  Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych mogą składać w ARiMR wnioski o pomoc  na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Od 4 do 18 września 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020.

informacjaW ślad za informacją ze strony ARiMR informujemy o pomocy dla producentów drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, którzy zostali poszkodowani w wyniku wiosennych przymrozków 2017 r. Agencja będzie udzielała pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały w bieżącym roku szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych.   Wnioski można składać w terminie: 13-27 września 2017 r. Poniżej więcej informacji do pobrania.

 

pdf - Pobierz informacje na temat składania wniosków o pomoc dla poszkodowanych Rolników -