Bezpłatna zbiórka przeterminowanych leków i zużytych termometrów

O tym, że używanie przeterminowanych leków jest bardzo szkodliwe dla zdrowia, wiedzą chyba wszyscy. Mało jednak osób zdaje sobie sprawę z tego, że wyrzucanie starych lekarstw do kosza, skąd dalej trafiają na składowiska odpadów, jest również niebezpieczne, gdyż środki zawarte w lekach mają bardzo szkodliwy wpływ na środowisko. Nie wolno również wyrzucać leków do toalety! Oczyszczalnie ścieków nie radzą sobie dobrze z takimi substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodporniają się na nie. Przeterminowane leki powinny być poddane utylizacji.

Wspólny system segregacji odpadów

Od 1 lipca 2017 r. w całej Polsce zostanie wprowadzony wspólny system segregacji odpadów. W celu zwiększenia świadomości lokalnej społeczności udostępniamy materiały informacyjno-promocyjne w w/w zakresie przygotowane przez Ministerstwo Środowiska:

pdf   Przewodnik po wspólnym systemie segregacji odpadów

 

Na bazie Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku  przy ul. Płońskiej 23, gmina utworzyła Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

KTO ZAPEWNIA POJEMNIKI NA ODPADY?

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie swojej posesji we własny (prywatny) pojemnik lub w worki na zmieszane odpady komunalne. Zestawy worków na odpady segregowane otrzymujecie Państwo bezpłatnie przy pierwszym odbiorze odpadów , a potem za każdym razem na wymianę (tylko te osoby, które zadeklarowały segregację odpadów). Przy pierwszym odbiorze otrzymacie Państwo również ulotkę informacyjną o zasadach segregacji.


ILE PŁACIMY ZA ODPADY?

Mieszkańcy domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, bez względu na ilość wyprodukowanych odpadów: