Zachęcamy do zapoznania się z raportem w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zasad powołania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienie jego regulaminu.

 

- Pobierz raport z konsultacji -

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie zasad powołania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienie jego regulaminu. 
W załączeniu dokumenty dotyczące w/w tematu.
 
 
 
 

20 października br. Rada Miejska w Nasielsku uchwaliła Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk. 31 października br. zakończono realizację projektu „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Nasielska” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa, którego celem było stworzenie najlepszego narzędzia do przeprowadzenia rewitalizacji w Nasielsku. Zachęcamy do zapoznania się z efektem prac, które rozpoczęły się w listopadzie 2015 r. 

 

-Pobierz- Uchwała_nr_XXVIII

17 listopada w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyło się spotkanie podsumowujące tworzenie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk”.  Podczas spotkania, ekspert współpracujący z Gminą Nasielsk w zakresie tworzenia dokumentu – dr Mariola Pytlak, dokonała prezentacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk, podsumowania wszystkich działań procesu twórczego, poprowadziła dyskusję. Odbył się również dyżur ekspercki. To już ostatnie z tegorocznego cyklu spotkań konsultacyjnych podczas opracowywania dokumentu. Nadal serdecznie zachęcamy Państwa do aktywności i włączenia się w proces rewitalizacji i zgłaszania swoich pomysłów, by wspólnie rewitalizować przestrzeń publiczną. GPR jest dokumentem otartym a jego założenia będą monitorowane i aktualizowane na bieżąco. 

Zaproszamy na spotkanie podsumowujące proces tworzenia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk" które odbędzie się 17 października 2016 roku