pogoda

Na prośbę Pana Dariusza Grajdy - Członka Zarządu, Dyrektora Handlowego Spółki "Koleje Mazowieckie-KM" publikujemy informację na temat akcji "Koleją do Kultury". Zachęcamy do skorzystania.

 

 

 

 

 

 

- Pobierz Informację o akcji "Koleją do Kultury" -

- Pobierz ulotkę promocyjną -

Poniżej publikujemy prognozę pogody na najbliższe dni dla Województwa Mazowieckiego. Ważność: od godz. 07:30 dnia 21.02.2017 do godz. 07:30 dnia 23.02.2017.

 

-pobierz prognozę pogody-

Na prośbę Szefa Krajowej Administracji Skarbowej publikujemy informację dotyczącą wchodzącej w życie 1 marca br. Krajowej Administracji Skarbowej.

 

 

- Pobierz informację - 

W sobotę 18.02.2017 r., w Popowie Borowym odbyły się "Gminne Ćwiczenia Sprawdzające" z zakresu budowania magistrali wodnej podczas akcji gaśniczych oraz wycięcie przerębla w lodzie i pobrania wody ze stawu. W działaniach wzięły udział wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Nasielsk (OSP Psucin, OSP Nasielsk, OSP Cieksyn, OSP Nuna, OSP Krzyczki, OSP Jaskółowo oraz OSP Jackowo).

W związku z przekroczeniem poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 na stacji Otwock-Brzozowa, na prośbę Dyżurnego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego publikujemy Alert poziom III.

 

- Pobierz Alert poziom III -

Publikujemy wyniki turnieju "piątego", 10.02.2017 r. oraz Czołówkę Klasyfikacji "GRAND PRIX" `2017. 

 

 

 

- Pobierz wyniki -

Publikujemy list, który skierowali Burmistrz Nasielska i Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku do Rady i Zarządu Powiatu Nowodworskiego dotyczący Nasielskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza.

 

- Pobierz list - 

Dnia 10 lutego 2017 r. do Burmistrza Nasielska wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego od Fundacji BĄDŹMY RAZEM w Nasielsku.

 

 

- Pobierz Ogłoszenie z dnia 16.02.2017 r. -

- Pobierz uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego -

Poniżej publikujemy prognozę pogody na najbliższe dni dla Województwa Mazowieckiego. Ważność: od godz. 07:30 dnia 17.02.2017 do godz. 07:30 dnia 19.02.2017.
 

 

-pobierz prognozę pogody-

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały Nr LII/368/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców oraz Uchwały Nr XXV/175/16 Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/368/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2014 roku, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.

- Pobierz wykaz -

BURMISTRZ 
mgr Bogdan Ruszkowski
Projekt i wykonanie: