pogoda

Publikujemy Apel o Państwa pomoc dla mieszkanki Gminy Nasielsk, która od 2006r. walczy z nowotworem. Przekaż 1% swojego podatku dla Kasi. NR KRS: 0000270809 z dopiskiem : KRUSZEWSKA 1219

Na prośbę Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zamieszczamy poniżej zaproszenie na szkolenie, które odbedzie sie w dniu 23 stycznia br., godz. 10.00 w Konarach. Tematy poruszane na szkoleniu:
- Restrukturyzacja małych gospodarstw (premia 60 tys.),
- Premia na rozpoczęcie działalności pozrolniczej (premia 100 tys.).


-pobierz_zaproszenie-

Reforma oświaty w gminie Nasielsk - trzy warianty.

- Wariant 1 -

- Wariant 2 -

- Wariant 3 -

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/297/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nasielsk podaję do publicznej wiadomości listy osób oczekujących na przydział lokali na czas nieoznaczony, lokali socjalnych i listę osób na przydział lokalu na zamianę.

W dniu 13 stycznia 2017r. (piątek) o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyło się robocze spotkanie członków Komitetu Strategicznego ds. budowy altany i ścieżki dydaktycznej przy Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku w ramach działania "Inicjatywa lokalna i co dalej?". Obecni byli: burmistrz Bogdan Ruszkowski, kierownik d/s inwestycji Radosław Kasiak, skarbnik Rafał Adamski, wicedyrektor szkoły Mariusz Kraszewski, koordynatorka Elżbieta Wróblewska, przedstawiciele zarządu Fundacji aiDDia Ala Madeyski i Krzysztof Madeyski.

Szanowni Państwo, Samorząd Województwa Mazowieckiego wraz z 13 partnerami z 7 krajów Europy Centralnej realizuje projekt CE55 „RUMOBIL” - „Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change” (Mobilność na obszarach wiejskich w europejskich regionach dotkniętych zmianami demograficznymi), który jest dofinansowany w ramach Programu Interreg Central Europe 2014 – 2020.

Informujemy, iż 18 stycznia 2017 r. tj. (środa) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbędzie się Komisja Oświaty, Kultury i Sportu.
 

19 stycznia br. (czwartek) odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 10.00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem strony Urzędu - www.nasielsk.pl Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - Winamp. Zapraszamy serdecznie.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm.) oraz zgodnie z § 22 ust. 9 Statutu Gminy Nasielsk zwołuję na dzień 19 stycznia 2017 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XXXI sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Projekt i wykonanie: