pogoda

Poniżej publikujemy prognozę pogody na najbliższe dni dla Województwa Mazowieckiego, ważność: od godz. 07:30 dnia 01.12.2016r. do godz. 07:30 dnia 02.11.2016r. oraz od godz. 07:30 dnia 02.12 do godz. 07:30 dnia 03.12.2016r.

 

-Pobierz prognozę pogody-

Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że zostały sporządzone następujące wykazy:
- ZPN.6845.5.3.2016.AS- wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, dot. nieruchomości położonej w mieście Nasielsku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 673/2
- ZPN.7125.10.3.2016.AS- wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, dot. lokalu nr 2 przy ul. Młynarskiej 9 w Nasielsku
- ZPN.7125.9.3.2016.AS- wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, dot. lokalu nr 7 przy ul. Sportowej 6 w Nasielsku
- ZPN.7125.8.3.2016.AS- wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, dot. lokalu nr 13 przy ul. Starzyńskiego 4a w Nasielsku

Publikujemy ostrzeżenie meteorologiczne nr 64 informujące o możliwości wystąpienia silnych wiatrów, Ważność: od godz. 21:00 dnia 01.12.2016 do godz. 08:00 dnia 02.12.2016

 

 

Pobierz Ostrzeżenie 

Uprzejmie informuję, że X posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk odbędzie się w dniu 12.12.2016r. (poniedziałek) o godz. 17. 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (sala konferencyjna).

Porządek spotkana:

  1. Opiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017 rok.
  2. Wolne wnioski i zapytania.

 

Z poważaniem

Radosław Skrzynecki - Przewodniczący RDPP Gminy Nasielsk

W dniu 25 listopada 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Nasielska nr 141/16, zmieniono zapisy Regulaminu Kapituły Nagrody „Lew Nasielska”. Zarządzenie jest wynikiem prac Kapituły Nagrody „Lew Nasielska”, która zebrała się w dniu 22 listopada br., w celu rozpatrzenia wniosku dotyczącego rozważenia przyznawania nagrody „Lew Nasielska” firmom z terenu gm. Nasielsk.

1. Komisja Budżetu i Finansów - 5 grudnia 2016 r. tj. (poniedziałek) o godz. 14.00.
2. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - 6 grudnia 2016 r. tj. (wtorek) o godz. 15.00.
3. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - 7 grudnia 2016 r. tj. (środa) o godz. 13.00.
4. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 7 grudnia 2016 r. tj. (środa) o godz. 14.00.
5. Komisja Rolnictwa - 8 grudnia 2016 r. tj. (czwartek) o godz. 13.00.
6. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 8 grudnia 2016 r. tj. (czwartek) o godz. 14.00.
7. Komisja Budżetu i Finansów z Przewodniczącymi Komisji - 9 grudnia 2016 r. tj. (piątek) godz. 14.30.

Publikujemy wyniki XVIII Nasielskiego Turnieju Par organizowanego z okazji Narodowego Święta Niepodległości 10.11.2016r. oraz Czołówkę klasyfikacji „GRAND PRIX”  `2016.

 

 

 

 

-Pobierz wyniki-

Na prośbę Energa operator informujemy o przerwie w dostawie energii elektrycznej w dniu 7 grudnia br., w godz. od 8.00-16.00, dla odbiorców zamieszkałych w: Chrcycnno – stacja trafo S7-1001, Chrcynno Aeroklub – stacja trafo S7-1134, Popowo – stacja trafo S7-1002, S7-1003, Jaskółowo – stacja trafo S7-569, Gatka – stacja trafo S7-1007. Bliższych informacji udziela Pogotowie Energetyczne, tel. 991 lub 801-456-456.
Przepraszamy za utrudnienia spowodowane koniecznością wykonania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych. 
 

W dniach 25 – 27 listopada 2016 roku po raz pierwszy w Nadarzynie k. Warszawy odbyły się Centralne Targi Rolnicze 2016. Wśród kilkuset wytwórców nie zabrakło również nasielszczan. Ze swoimi cielętami wystawił się Pan Tomasz Rasiński – hodowca bydła mięsnego, a zarazem Wiceprezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. Podczas targów miały miejsce panele dyskusyjne.

Burmistrz Nasielska  informuje, że Gmina Nasielsk w 2016 r. otrzymała dotację na zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Nasielsk – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w wysokości 50.150,24 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 66.867,00 zł (netto).

Projekt i wykonanie: