pogoda

W dniu 21 października 2016 roku odbyło się szkolenie z zakresu obrony cywilnej dla pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Szkolenie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. Celem Szkolenia było zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi poniższej tematyki:

W wyniku ogłoszonych konsultacji społecznych projektów „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” oraz „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok” informujemy, że nie wpłynął żaden wniosek uprawnionych podmiotów do wyrażenia opinii do przedstawionego Programu.

Informujemy, że przedstawiciel Firmy Kan Eko Marcin Ciołkowski z/s Wola Krokocka 12, 98-240 Szadek, Pan Kamil Kleczka (posiadający pisemne upoważnienie Burmistrza Nasielska) od dnia dzisiejszego do 1 grudnia br. będzie dokonywał wizji na posesjach, które zostały zakwalifikowane do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Usługa wykonywana jest na podstawie umowy z Gminą Nasielsk. Usługa wizji w terenie oraz wykonanie projektu opłacone są przez Burmistrza Nasielska. 

Urząd Miejski w Nasielsku informuje, iż nastąpi zamknięcie ulic Cmentarna, Żwirki i Wigury oraz Folwark nastąpi od dnia 31 października od godziny 16.00 i będzie trwało do dnia 1 listopada do godziny 17.00,  zgodnie z zamieszczonym schematem czasowej organizacji ruchu. Biorąc pod uwagę duże natężenie ruchu w tych dniach, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

-Pobierz schemat czasowej organizacji ruchu-

W imieniu Rzecznika Praw Pacjenta informujemy o kolejnej edycji kampanii społecznej pt. „Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina”. Kampania skierowana jest do wszytskich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej. Każdy z nas w pewnej chwili może stac sie pacjentem dlatego tak ważne jest, aby wiedział jak poradzić sobie w polskiej słuzbie zdrowia. Niestety widza Polaków o prawach pacjenta jest nadal niewystarczająca i wielu z nich nie ma świadomości, że przysługuje im szereg możliwości dochodzenia swoich praw, w tym także pomoc wyspecjalizowanych instytucji. Przede wszytskim jest to instytucja Rzecznika Praw Pacjenta- centralny organ rządowy, który w 2009 roku został powołany w celu ochrony praw pacjenta.

W imieniu Fundacji Edukacji Nowoczesnej informujemy o rekrutacji do projektu aktywizującego zawodowo osoby z niepełnosprawnością „Bliżej rynku pracy”, współfinansowanego przez PFRON. Do projektu zapraszamy dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego. Więcej informacji pod adresem: http://fen.net.pl/projekt-aktywizacyjny-blizej-rynku-pracy/

Ogłoszenie o sprzedaży karetki transportowej marki Fiat Ducato 15JTD w trybie przetargu nieograniczonego ustnego (licytacja), stanowiącej własność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.

Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że został sporządzony wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, dot. lokalu nr 5 przy ul. Sportowej 5 w Cieksynie - wykaz znak: ZPN.7125.7.3.2016.AS. Niniejszy wykazy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214) w dniach od 21.10.2016 r. do 14.11.2016r.
 
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski
Dyrektor Żłobka Miejskiego w Nasielsku, Pani Agnieszka Pałaszewska zaprasza na spotkanie organizacyjne rodziców dzieci zgłoszonych do żłobka. Spotkanie odbędzie się 26.10.2016r. (środa) o godz. 16:30 w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku, przy ul Staszica 1.
 
Serdecznie zapraszamy.

Poniżej publikujemy prognozę pogody na najbliższe 48 godzin dla Wojewódzctwa Mazowieckiego, ważność: od godz. 07:30 dnia 20.10.2016 do godz. 07:30 dnia 22.10.2016

 

-Pobierz prognozę pogody-

Projekt i wykonanie: