pogoda

Sporządzono dla Gminy Nasielsk dokumentację pod nazwą: „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla Gminy Nasielsk”. Przedmiotowa dokumentacja została sporządzona na potrzeby zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk oraz przyszłych planów zagospodarowania przestrzennego. Celem opracowania jest rozpoznanie i ocena uwarunkowań  fizjograficznych dla określenia funkcji, struktury oraz intensywności zagospodarowania w odniesieniu do stanu środowiska przyrodniczego na terenie Gminy Nasielsk, a także eliminowania lub ograniczania zagrożeń oraz zapewnienia trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.

Dnia 15 kwietnia rozpoczęto prace przy budowie kanalizacji na ulicach: Bajkowa, Szkolna, Tuwima i Polna. Wykonawcą jest ZAKŁAD INSTALACJI SIECI GAZOWYCH, WOD.- KAN. ENERGETYCZNYCH ,HANDLU I USŁUG M.M. MŁYŃSCY Spółka Jawna z Ciechanowa. Wartość robót to 467 933,78 zł. Zadanie finansowane jest w całości z budżetu gminy. Przewidziany termin zakończenia to 30 czerwca 2016 r.

Prace przy przebudowie budynku na stadionie Miejskim w Nasielsku zbliżają się do końca. Po przebudowie budynek zyska nowoczesne zaplecze sanitarne i salki treningowe. Przewidziany termin zakończenia prac to 31maja 2016 r.

Od końca października ubiegłego roku, trwają prace przy budowie nowego przedszkola wraz ze żłobkiem. Zawnsowanie prac na koniec kwietnia wynosiło 40%. Będzie to nowoczesny budynek niskoenergetyczny wyposażony w pompy ciepła i urządzenia fotowoltaiczne. Zakończenie prac planowane jest na 31 sierpnia 2016 r. Docelowo przedszkole będzie mogło pomieścić 250 dzieci, w tym 48 miejsc dla dzieci poniżej 3 lat (żłobek). 

Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że zostały sporządzone następujące wykazy:
-ZPN.6845.2.1.2016- wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, dot. nieruchomości położonej w mieście Nasielsku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 1355/3,

Zgodnie z regulaminem konkursu publikujemy zdjęcia, które zostały zgłoszone do konkursu fotograficznego „Historia w kadrze zatrzymana” i zapraszamy do głosowania. Z pracami finalistów oraz kontekstem historycznym można zapoznać się na stronie Urzędu Miejskiego w Nasielsku na facebooku, gdzie można oddać głos na wybraną pracę. 
Zwycięzcą konkursu publiczności zostanie autor zdjęcia, które w dniu 27 maja 2016 r. do godz. 12.00 uzyska najwięcej punktów liczonych na zasadzie 1 like = 1 punkt. Każdy użytkownik serwisu www.facebook.com dysponuje możliwością przyznania w konkursie jednego like’a.
Oficjalne wyniki konkursu wraz z listą laureatów zostaną ogłoszone na stronie www.nasielsk.pl oraz stronie Urzędu Miejskiego w Nasielsku na facebooku. Zwycięzcy będą także poinformowani o wygranej drogą mailową.

W dniu 18 maja 2016 r. na zaproszenie Burmistrza Nasielska w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z sołtysami gminy Nasielsk. W spotkaniu wziął udział przedstawiciel Placówki Terenowej KRUS w Pułtusku, który omówił temat wypadków przy pracy, procedury ubiegania się o odszkodowania oraz temat chorób zawodowych m.in. boreliozy, przenoszonej przez kleszcze, na którą w ciągu ostatnich 10 lat zachorowało w Polsce ponad 1500 osób. Więcej informacji na ten  i inne tematy znajduje się na stronie www.krus.gov.pl.

W ślad za pismem Głównego Urzędu Statystycznego informujemy, że w dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR). Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki.Wyniki badania służą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa. Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli przekazać dane przez Internet, telefonicznie lub ankieterowi statystycznemu. Najwygodniejszą formą uczestnictwa w badaniu jest samodzielny spis przez Internet za pośrednictwem strony internetowej www.stat.gov.pl aktywny w dniach 1 – 9 czerwca 2016 roku. Udział w badaniu wylosowanych gospodarstw rolnych jest obowiązkowy.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
W załaczeniu publikujemy zarządzenie nr 43/16 Burmistrza Nasielska z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień”
 
 

-pobierz-Zarządzenie Burmistrza Nasielska

W dniu 17 maja 2016r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku odbyła się gala podsumowującą prowadzoną od listopada akcję Tygodnika Nowodworskiego pod hasłem „Warto się uczyć”. Wygranie nagrody głównej tego konkursu ogłoszonego jesienią dla wszystkich szkół w powiecie nowodworskim – spotkanie ze znanym piosenkarzem Rafałem Brzozowskim to dla naszej szkolnej społeczności niezapomniane wydarzenie. Jesteśmy z siebie dumni. Kupony konkursowe z zapałem dostarczaliśmy do szkolnej świetlicy. Dzięki naszym piątkom i szóstkom mogliśmy gościć w naszej szkole wspaniałego Rafała, który z nami rozmawiał, śpiewał dla nas, podpisywał swoje autografy i pozował do wspólnych zdjęć. 

Projekt i wykonanie: